Общи правила и условия

Тези общи условия ще се прилагат за използване на нашия уеб сайт,на нашите доставки на продукти и услуги и контакт с Вас.
Този сайт www.kingtravel.bg ("Сайт") е собственост и се управлява от Кинг Травел ООД ("Кинг Травел ООД", "ние", "нас", "нашите"), е търговско дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление в к-с Камелия Резидънс, к.к. Слънчев бряг 8240, България, ЕИК 201211504, ЕИК по ЗДДС BG201211504, представлявано от Иван Тодоров. Кинг Травел ООД е лецензиран Туроператор и Турагент, притежаващ удостоверение от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма РК-01-6638, както и регистриран Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен номер 340713. Моля, уверете се, че разбирате и ще прегледате всички раздели от Общите правила и условия на нашия уебсайт, преди да го използвате - използването и достъпа до всяка страница или част от нашия сайт показва, че Вие се съгласявате да спазвате всички тези правила и условия. Ако не сте съгласни с правилата и условията на нашия сайт, няма да Ви бъде позволено да ползвате продукт и /или услуга от този сайт.

Използване на нашия уебсайт / Оторизирано ползване

Можете да използвате този уебсайт за лична, некомерсиална употреба (в рамките на моралните и етични норми, ако не обиждате) или да получите информация, да проверите годността и наличността на нашите продукти и услуги, или за целите на законосъобразното закупуване на нашите продукти и услуги, или да имате достъп, или да получите своята пълна информация и / или данни за резервация, управление на вашите предпочитания или да поискате контакт с нас за вашите резервации за пътуване или договорености, или да предоставите и споделите своите виждания, мнения и коментари за нашите продукти и услуги.

НЕ Оторизирано ползване

Вие се съгласявате, че не трябва да извличате, използвате или копирате материали и информация от този сайт за комерсиални цели или за цели, които са незаконни. По-специално, нямате право да копирате (независимо дали чрез отпечатване, съхраняване върху диск или по друг начин), разпространявате (включително разпространяване на копия), променяте по някакъв начин или да използвате всякакви материали, съдържащи се в този сайт, освен че може да отпечатате всяка отделна страница за ваша лична употреба, или да използвате този сайт по начин, който не причинява или не може да причини нарушение на правата на всяко друго лице, или да нарушавате всякакви стандарти, наредби, публикувани от всички съответни органи, или да използвате този сайт по начин, който пречи или влияе върху работата на нашите системи или да пречите по какъвто и да е начин на други потребители да използват уебсайта или се опитвате да спечелите неоторизиран достъп до сайта ни, нашите други системи и / или до лични данни, информация или резервации на други потребители и клиенти или направите фалшива или невярна резервация на този сайт.

Собствеността и ползването на материали и информация на нашия уебсайт

Този сайт показва регистрирана и нерегистрирана интелектуалната собственост, като търговски марки, дизайни, данни, съдържание, материали с авторски права и търговски марки, с права в Република България и територията на Европейското икономическо пространство и / или в други страни. Други имена на продукти и компании, споменати в съдържанието на трети страни, показани на този сайт, са собственост на съответните лица. Не са разрешава да използвате марки от нашия сайт, освен ако писмено не Ви е разрешено.
Освен ако не е посочено друго, ние притежаваме (или сме лицензирани да използваме) правата на интелектуална собственост в съдържанието и информацията в този сайт, включително (без ограничение) на целия текст, звук, фотографии, изображения, лога, видео, карти, подкасти, блогове, коментари, графика, дизайн, използвания сорс код и софтуер. При условие, че желаете "Разрешено ползване" на материали и информация, или цяло, или частично от този сайт, може да се възпроизвежда, копира, преиздава, сваля, излъчва или предава, под всякаква форма само с наше писмено разрешение

Звена

Този сайт съдържа връзки към други уеб сайтове, които могат или да бъдат поддържани от Кинг Травел ООД или други фирми, външни уебсайтове, поддържани от избрани доставчици, партньори или други уебсайтове на трети страни. Докато сърфирате, функционалността на този сайт може да Ви осигури връзки или да ви свърже към други уеб сайтове, които могат да са марка на трета страна (маркови сайтове). Тези връзки са на разположение, така че да можете да търсите и да закупувате допълнителни услуги, да разберете повече информация за нашите услуги и вашите лични договорености за пътуване, бързо и лесно да разберете за продуктите и услугите на нашите партьори. Моля, обърнете внимание, че ние не сме отговорни да потвърждаваме съдържанието на тези сайтове.

Нашите доставки на продукти и услуги

Обикновено, при закупуване на нашите продукти и / или услуги и договорености за пътуване в този сайт, Вашият договор е с Кинг Травел ООД и ако не, ще стане ясно за вас, че Кинг Травел ООД действа като агент на друг доставчик. Вижте нашите Условия за резервация, за реда и условията, свързани със закупуването на туристически продукти и почивки от нас.
В допълнение, когато резервирате продукти или услуги от нас, с това Вие се съгласявате с нашите правилата и условията или такива допълнителни условия, които може да се прилагат от хотела или круиза, където ще бъде пребиваването (заедно наричани "Условия на договора"). Тези условия на договора представляват споразумението и уговорката между Вас и Кинг Травел ООД. При резервиране Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали всички условия и правила на договора и се съгласявате с тях. Въпреки това, ако не го направите или не може да приемете нашите условия на договора в пълен размер, трябва да спрете да използвате нашия сайт веднага. Тези условия на договора може да варират. От момента на разглеждане на този уеб сайт Вие приемате, че сте обвързани с условията на договора, валидни към момента, когато сърфирате, резервирате или закупувате.
Моля, обърнете внимание, че Кинг Травел ООД може да осигури настаняване, транспорт от широк кръг трети страни доставчици за настаняване и превозвачи, включително авиокомпании, кораби и железопътни линии. Предоставянето на тези продукти и услуги ще бъдат предмет на сроковете и условията на всеки доставчик или носител като част от условията на договора с нас (или като агент за доставчик или носител или като част от нашия пакет за почивка). Други ваканционни пътувания и свързаните с тях услуги като застраховка при пътуване са предоставени от нашите избрани доставчици на услуги и са на разположение, за да закупите чрез нашия уебсайт или директно от доставчика - доставката на тези продукти и услуги трябва да е предмет на сроковете и условията на всеки отделен доставчик на услугата, а не нас. Ние не можем да изброим всички доставчици, както и правилата и условията тук, но вие ще бъдете в състояние да намерите условия на тези доставчици на техните собствени уеб сайтове - вие ще трябва да ги прочетете внимателно преди да резервирате. Ако не можете да намерите това,моля свържете с нас.