В съответствие с разпоредбите на тази Политика, Кинг Травел ООД обръща особено внимание на защитата на лични данни

Нашите процедури следват съответното законодателство на Република България в областта за защита на личните данни. Кинг Травел ООД е регистрирана в регистъра на Комисия за защита на личните данни за защита на данните под номер 340713. 

За да се обработи и изпълни вашата резервация и да се предостави туристическата услуга или туристическият пакет и всички свързани дейности (например фактуриране, осчетоводяване, изпълнение на правилата за сигурност, митнически контрол и др.), ние изискваме определени лични данни, например име, адрес, телефонен номер, номер на кредитна, дебитна или банкова карта и др. Като ни предоставяте личните си данни, вие изрично потвърждавате и приемате Кинг Травел ООД да се разпорежда с личните Ви данни в съответствие с тази Политика и съответстващото законодателство и нормативна уредба, включително предаване на данните в рамките или извън рамките на Република България. Ако са ви необходими специални грижи и изисквате помощ при пътуване и ни предоставите информация, свързана с физическото ви състояние, Вие ни разрешавате да използваме и при необходимост да предаваме такива данни, за да можем да предприемем стъпки за предоставянето на тази услуга. 

В случай, че поръчате услуги (като застраховка, трансферни услуги, наемане на лек автомобил), извършвани от трети лица (т.е. не от Кинг Травел ООД ), чрез поръчването на въпросните услуги, Вие изрично се съгласявате вашите данни да бъдат препратени от Кинг Травел ООД на трети лица, които се нуждаят от тях, за да предоставят услугите, поискани от вас до степента, която е безусловно необходима, за да се сключи договорка за предоставяне на услугите, независимо дали това е в Република България или другаде. 

При предоставянето на личните данни, ние ще спазваме стриктно приложимото законодателство и ще получим всички необходими разрешения за това (ако такива се изискват). Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от Вас. Ако ние предадем данни в страна извън Европейския съюз, ние не можем да гарантираме, че данните ще бъдат защитени в съответствие със законодателството и нормативната уредба на ЕС. Ако ние продадем нашата стопанска дейност на трето лице в произволен момент в бъдещето, то ние може да предадем Вашите лични данни за безпроблемно продължаване на стопанската дейност. 

Ние даваме Вашите данни на компетентните власти или съда само по тяхно искане и в случаите, изисквани от съответните закони.Ние полагаме възможно най-големи усилия, включително предприемане на разумни технически и охранителни действия за защитата и безопасното съхранение на Вашите лични данни и за да защитим личните ви данни от непозволен достъп, използване, както и подправяне или непозволено изтриване. Ние обръщаме особено внимание на безопасното предаване на личните и финансови данни. Тези данни се предават от вашия компютър на сървъра за резервации на Кинг Травел ООД, посредством шифровани канали с подкрепата на най-съвременната технология на слой със защитени сокети (SSL) Вашите лични данни и договори, сключени между вас и King Travel Ltd. / Кинг Травел ООД, се съхраняват в нашата резервационна система. Ако желаете да получите информация за своите регистрационни данни или за каквито и да било данни, съхранявани от King Travel Ltd. / Кинг Травел ООД, за управлението на данни и организациите за обработка на данни (ако има такива) или желаете да направите промяна или изтриване на вашите данни, моля да се обърнете към нас на следния имейл адрес: info@kingtravel.bg. 

В случай на нарушаване на Вашите права, свързани с Вашите лични данни, можете да се обърнете към съда или комисаря за защита на данните (омбудсман). 

По време на използване на нашия уеб сайт, Вашият браузър съхранява "бисквитки" на твърдия диск на Вашия компютър. Ние съхраняваме данните, изпратени от Вашия браузър и компютър, на нашия уеб сайт по време на процеса на резервация. Ако желаете,"бисквитките" могат да се изтриват от вашия браузър. Нашите "бисквитки" не съдържат никакви Ваши лични данни и срокът им на действие автоматично изтича след няколко седмици.