Банкови сметки на Кинг Травел ООД

Търговска Банка Д АД

BIC (Swift-Code): DEMIBGSF
IBAN : BG39DEMI92401000153470 - BGN
IBAN : BG31DEMI92401400177928 - EURO

Юробанк България АД - Пощенска банка

BIC (Swift-Code): BPBIBGSF
IBAN: BG89BPBI79371022715901 - BGN
IBAN: BG71BPBI79371422715901 - EURO